Particulieren

Administratiekantoor Kattenbroek en Administratiekantoor Aa en Hunze
verzorgen voor U de aangifte Inkomstenbelasting.
Indien U het niet eens bent met de opgelegde aanslag schrijven wij Uw
bezwaarschrift.
Ook regelen wij voor U de Voorlopige Teruggaaf, alsmede aanvragen en
wijzigingen Zorgtoeslag, Huurtoeslag etcetera.

Werkwijze:
Aan de hand van een checklist bezorgt U ons de noodzakelijke informatie.
Zodra de aangifte gereed is wordt deze met U doorgesproken.

Indien Uw omstandigheden het niet toestaan ons te bezoeken, komen wij
bij U aan huis.