Ondernemers

Als ondernemer wilt U zich bezighouden met datgene waarin U goed bent: Uw
eigen business.

Administratiekantoor Kattenbroek en Administratiekantoor Aa en Hunze
kunnen hier op inspelen door gedurende het jaar, op het moment dat het
U uitkomt, zorg te dragen voor een up-to-date administratie
Op deze wijze heeft U altijd een goed inzicht in de ontwikkeling van Uw
bedrijfsresultaat.
Het stelt U in staat tijdig te kunnen bijsturen indien de resultaten daartoe
aanleiding geven.
Onzerzijds zullen wij niet schromen U van advies te dienen.
Na afloop van het jaar verzorgen wij voor U de jaarrekening.

Tevens verzorgen wij voor U alle noodzakelijke belastingaangiften:

· Winstaangifte (Inkomstenbelasting of Vennootschapsbelasting)
· Omzetbelasting
· Loonbelasting

De ondernemer draagt slechts de zorg de noodzakelijke bescheiden tijdig aan te leveren.

Prefereert U echter (een deel van) de administratie zelf te verzorgen?
In gezamenlijk overleg komen wij tot een oplossing op maat voor Uw onderneming.

Voor ons dienstenpakket verwijzen wij U naar onze homepage.